18 b.j. Nájomné byty
Vážení občania.
Na základe VZN č. 1/2020 o podmienkach prideľovania a o nájme obecných nájomných bytov v obci Michaľany vám oznamujeme, že od 10.02. 2021 do 31.05.2021 môžu záujemcovia o nájomný byt v rozostavanej bytovej jednotke v Michaľanoch podávať žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Žiadosť s povinnými prílohami je potrebné podať na predpísanom tlačive, ktorého vzor nájdete na webovej stránke obce www.michalany.eu. Vzor žiadosti vám poskytneme aj na obecnom úrade.
Žiadosť je možné podať osobne na obecnom úrade v čase úradných hodín alebo prostredníctvom pošty. Úradné hodiny na obecnom úrade počas trvania vyhláseného núdzového stavu sú každý pracovný deň od 07.30 hod. do 11. 00 hod.
komposter
Vážení občania, kompostér 1000 L za cenu 60,00 Eur si môžete objednať na obecnom úrade.
Slide 1
Triedenie odpadu
Alchýmia triedenia
komunálneho odpadu
SODB
plagat_edited1
previous arrow
next arrow

SODB 2021

Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť.
Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým
rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie
obyvateľov, ktoré bude výlučne elektronické a integrované.

Obec Michaľany oznamuje občanom, že dňa 16.2.2021 t.j. v utorok sa uskutoční vývoz tuhého komunálneho odpadu. Žiadame občanov, aby si nádoby s týmto odpadom pripravili pred svoje brány do 06.30 hod.Žiadame občanov obce nevykladať poloprázdne nádoby a nádoby s nevyseparovaným odpadom.Aj dôkladným separovaním pomáhame obci !!!

Oznamujeme, že počas núdzového stavu budú úradné hodiny od 7,30 do 11,00

Novinky
admin

úradné hodiny

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA ! V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2021 Vám oznamujeme, že v období od 4.1. do 24.1. sú úradné hodiny upravené

Čítať viac »

príhovor starostu obce

Šťastlivý Nový rok zo srdca vám hlásame, keď vám náš vinšok do domu prinášame. Starodávna krásna obyčaj panuje, keď jeden druhému Nový rok vinšuje. I

Čítať viac »

Úradné hodiny

počas núdzového stavu sú úradné hodiny od 7,30 do 11,00

KONTAKT OBECNÝ ÚRAD

Hlavná 108
076 14, Michaľany

Tel.: 0566702328
mobil: 0905427063
mobil (obecný úrad): 0903617096
Fax: 0566702329

obecmichalany@michalany.eu

Obecná knižnica

Čas výpožičiek:

UT: 12.30 – 15.00
ST: 09.00 – 12.00      12.30 – 15.00
ŠT: 12.30 – 18.00

Slanské vrchy Región