Štruktúra OÚ

Starosta obce

Mgr. Zoltán Tarbaj


Hlavný kontrolór obce

Ing. Monika Hudačková


Zamestnanci obce:

Samostatná referentka /účtovníčka /: Eva Kaľavská, t.č. 056/6702328
Administratívna pracovníčka /matrikárka /: Gabriela Kremenáková, t.č. 056/6702328
Samostatná referentka /správa registratúry/ : Marcela Džupinová,  t.č. 056/6702328  
Správca cintorína, upratovačka: Mária Kiraľová, t.č. 0911 933 024
Vedúci  dopravy a údržby: Radovan Oros , t.č. 0903 792 691

Údržba ČOV a OÚ:  Stanislav Volesko, Pavol Gore
Obecná knižnica: Jozefína Kondášová