Roňava

Folklórna spevácka skupina Roňava bola založená v roku 2013.Skupina bola 19.5.2015 zaregistrovaná na osvetovom stredisku v Trebišove. Vedúcou je pani Emília Hardová. Členmi sú Dušan Handura, Michal Kačmár, Ján Kremenák st., Ladislav Német, Mária Dolgošová, Milena Lazárová, Mgr. Eva Nagyová, Helena Onďáková, Oľga Poláková, Helena Uhrinová.
Roňava účinkuje na všetkých kultúrnych podujatiach organizovaných našou obcou, pravidelne účinkuje na folklórnych slávnostiach v obci Brezina.Skupina vystupovala v obci Veľaty, zúčastnili sa na mikroregionálnych slávnostiach v obci Slanec, kde sa zúčastnili aj speváckej súťaže pod názvom:,,ŠPIVANOČKY MOJO”

 

Na Základnej škole v Michaľanoch funguje detský folklórny súbor Roňaváčik pod vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Korytkovej.