Cyklotura

Dňa 19.9.2015 sa konala cyklotúra. Bol to 3.ročník, ale keďže sa konal aj nultý, bola to už 4. cyklotúra. Cieľom tohtoročnej bol hrad Füzér. Trať merala 49 km. Zúčastnilo sa jej 62 účastníkov.Organizátorom bola Obec Michaľany. Na organizačnej príprave sa podieľali všetci zamestnanci OÚ. Technické zabezpečenie mali na starosti zamestnanci – muži, proviantné zabezpečenie zase zamestnankyne – ženy a Valika Orosová – poslankyňa obecného zastupiteľstva. Všetkým v rámci organizačného výboru patrí veľké poďakovanie. Tento ročník bol, čo do náročnosti, asi najťažší, preto patrí úprimný obdiv všetkým zúčastneným, no najmä tým, pre ktorých je cyklistika iba občasným spríjemnením voľných chvíľ.