náplň práce pre komisiu mládeže a športu

  • sledovanie výziev a grantov v svojej pôsobnosti
  • posudzuje návrhy a rozvoj telesnej kultúry a športu v obci
  • spolupôsobí pri koordinácií športových klubov, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci
  • posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry
  • vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce
  • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu
  • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci

predseda komisie

Bc. Ján Kremenák

členovia komisie z poslancov

Ing. Jozef Orenič

Ivan Zamba

členovia z obyvateľov obce

Renáta Schnűrerová

Marek Vaľovský