náplň práce pre komisiu výstavby a rozvoja obce

  • sledovanie výziev a grantov v svojej pôsobnosti
  • posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce
  • posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svoje pôsobnosti
  • posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
  • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny,
  • predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj miestnych komunikácií

predseda komisie

Jozef Orenič

členovia z obyvateľov obce

Ing. Branislav Bačo

Bc. Rastislav Lipták

Ing. Ján Koščo

Emília Urmacherová