náplň práce pre komisiu sociálnu

  • sledovanie výziev a grantov v svojej pôsobnosti
  • zaoberá sa sociálnou problematikou v obci a vyjadruje sa k nej najmä z hľadiska prevencie
  • sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých, chorých občanov so zameraním na budovanie opatrovateľskej služby
  • spolupracuje so školou pri riešení problémov rodinno- sociálnych, školskej dochádzky
  • iniciuje možnosť riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií a nadácií

predseda komisie

Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková

členovia z obyvateľov obce

Ľudmila Lukáčová

Šarlota Vargaeštoková

Dana Lazarová

Tomáš Gergeľ