Vážení spoluobčania!

Obec Michaľany zvažuje výstavbu nájomných obecných bytov. Hľadá prípadných záujemcov o podnájom v týchto bytoch.

V ponuke sú rôzne varianty bytových domov a to: 11 b.j., 14 b.j., 16 b.j., 18 b.j.

V obci Michaľany je možné realizovať bytový dom podľa predbežného záujmu obyvateľov, Obecné zastupiteľstvo zvažuje stavbu 18 bytového domu.

Úžitková plocha v bytovom dome 18 bytových jednotiek je zrejmá z pôdorysu.

V bytovom dome sú dva vchody, 6 jednoizbových bytov na vstupnom podlaží a 12 trojizbových bytov na 2. – 4. nadzemnom podlaží.

Ak bude dostatočný počet záujemcov t.j. minimálne 18 nájomníkov, je možné začať s prípravou stavby a uvažovaným začatím v roku 2020 resp. 2021 a ukončením a odovzdaním bytov po 12 mesiacoch.

Každý byt má samostatný kotol na prípravu teplej úžitkovej vody a vykurovania, samostatné meranie elektrickej energie a samostatný vodomer. Obdobné byty boli realizované v Obci Trstené pri Hornáde a Ďurkov.

Vybavenie interiéru je jasné z priložených fotografii z už zrealizovaných bytových domov.

Záujemcovia prosím hláste sa na obecnom úrade v úradných hodinách do 20.3. u p. starostu obce – záujem je nezáväzný a má prieskumný charakter.

Mgr. Zoltán Tarbaj, starosta obce