Knižnica

60 rokov našej obecnej knižnice

Prvá zmienka o našej obecnej knižnici je z roku 1959. Sídlila v bývalej židovskej synagóge a nebohý učiteľ, pán Štefan Vaško, bol jej prvým knihovníkom. V roku 1961 sa knižnica presťahovala do priestorov kultúrneho domu  do miestnosti s rozlohou cca 2 x 3 metre. Následným premiestnením knižnice do nevyužívaných školských dielní  rokoch 1960 až 1962 sa rozšírili priestory pre jej činnosť a dosiahla prvé ocenenia na okresnej a krajskej úrovni: Čestné uznanie Rady ONV r. 1966 , Čestné uznanie rady KNV r. 1967 a čestné uznanie Ministerstva kultúry SSR a titul – Vzorná ľudová knižnica.  Prácu s knižným fondom a výpožičky pre čitateľov vykonávali hlavne učitelia základnej školy – pani Zuzana Suchá, pán Michal Tatranský, pani Magdaléna Krafčíková. Nasledujúce roky boli pre knižnicu rokmi neustáleho sťahovania sa – zo školských dielni do tzv. „červeného kútika“, do 20 bytovej jednotky, na starý obecný úrad a v rokoch 1993 až 1994 našla svoje stabilné miesto  na novom obecnom úrad.

Od roku 1971 bola knižnica čiastočne sprofesionalizovaná. Knihovníčkou sa stala pani Marta Majorošová, neskôr pani Mária Šimková.  V ďalších rokoch mala knižnica stálych pracovníkov Kláru Illešovú, Jarmilu Kučmovú a Elemíra Vargaeštoka. V tom čase mala knižnica štatút strediskovej knižnice, mala svoje „pobočky“, na ktoré sa pravidelne, v určitých intervaloch, dodávali putovné súboru kníh. Túto činnosť  riadili metodici vtedajšej Okresnej knižnice Trebišov.

V ďalších rokoch činnosť knižnice zabezpečovali  pracovníčky obecného úradu pani Anna Adamčíková, pani Gabriela Kremenáková a pani Ľudmila Širotníková. Od roku 2006 knižnicu profesionálne viedla pani Mgr. Magdaléna Krafčíková, v roku 2018 ju vystriedala pani Jozefína Kondášová.

Píše sa rok 2019 a naša knižnica oslavuje svoju 60-tku. Po rokoch menej úspešných aj úspešných sa dnes teší z pekných priestorov na prízemí obecného úradu. Jej interiér bol zrekonštruovaný – vymenili sa okná, podlaha i zastarané  regály. Na policiach pre svojich čitateľov ponúka 4650 titulov kníh pre deti od predškolského veku, dospievajúcu i študujúcu mládež až po dospelého náročného i menej náročného čitateľa. Knižničný fond sa pravidelne dopĺňa o aktuálne novinky na knižnom trhu. Na ich nákup, popri príspevku z rozpočtu obce, využívame aj prostriedky z fondov Ministerstva kultúry SR na podporu umenia.

Popri rutinnej výpožičnej činnosti sa v  priestoroch knižnice pravidelne stretávame hlavne so žiakmi miestnej základnej a materskej školy. Besedujeme o  prečítaných knihách, čítame a súťažíme k aktuálnym  témam.  Oživením bolo osobné stretnutie na besede so spisovateľkou,  autorkou kníh pre deti. Škôlkarom organizujeme malé divadelné predstavenia o ich  rozprávkových hrdinoch. Značnú pozornosť venujeme aj deťom z menej podnetného prostredia  a sprostredkúvame im prvý kontakt s detskou  knihou. Toto všetko je možné len vďaka nadštandardnej spolupráci s pani učiteľkami našej základnej a materskej školy, ktoré učia deti láske ku knihe a k čítaniu. Patrí im veľké „ďakujem“. Samozrejme,  veľkú podporu má knižnica aj zo strany vedenia našej obce a členov jej zastupiteľstva. To, že kultúra a vzdelávanie prostredníctvo kníh nezostalo v našej obci na chvoste záujmu, je pre nás povzbudzujúce.

Teší nás, že čítať  knihy pre zábavu, potešenie i vzdelávanie  sa stáva prirodzenou súčasťou nášho každodenného života a záujem o naše služby sa rozšíril aj za hranice našej obce.  Želáme našej knižnici veľa spokojných čitateľov, kopec dobrých kníh a do ďalších rokov len a len prosperitu.