Senior

Klub dôchodcov Senior pri obecnom úrade v Michaľanoch vznikol po zrušení Zväzu invalidov ktorý predtým zastrešoval združenia invalidov a starobných dôchodcov. Starostlivosť o dôchodcov seniorov a invalidných dôchodcov podľa zákona 195/1998 Z.z. pripadla mestám a obciam. V tom čase bol vytvorený aj Klub dôchodcov pri Obecnom úrade v Michaľanoch. Úlohou tohto klubu je utvárať podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo občana s nepriaznivým zdravotným stavom. Koordinátorom činnosti Klubu dôchodcov pri Obecnom úrade je od 15.8.2010 pani Vargaeštóková Šarolta.

Účasť členov v klube dôchodcov je dobrovoľná. Podmieňuje ju poberanie dôchodku, prihlásenie sa za člena klubu a zaplatenie členského príspevku. V súčasnosti má tento klub prihlásených 90 členov. Celé vybraté členské sa každoročne používa na malé občerstvenie pre členov pri rôznych klubových aktivitách. Aktivity sa dejú podľa členskou schôdzou schváleného plánu na jeden rok.

Stručný prehľad aktivít klubu za rok 2015:

 • 21. január – Návšteva obce Brezina pozostávala z privítania starostkou obce Brezina na Obecnom úrade, návštevou základnej školy, prehliadkou prekrásneho nového chrámu, obedom a pobytom v športovom areáli obce.
 • 26.2.-Výročná členská schôdza klubu dôchodcov
 • 8. marec – oslava MDŽ v športovej hale v Trebišove, programom sprevádzali Katarína Brychtová a Martin Nikodým. Všetky zúčastnené ženy dostali k MDŽ živú ružu s gratuláciou.
 • 29. marec – Múzeum a kultúrne centrum mesta Trebišov- účasť na výstave kraslíc, ochutnávka sviatočného jedla a tokajských vín. Folklórny súbor Orgonina z Trebišova návštevníkov vítal aj zabával.
 • 2. jún – kúpele Byšta Relaxačný výlet členov klubu spojený s opekačkou. Program zabezpečili spevokol ROŇAVA A hosťujúci spevokol STUDZENKA z Plechotíc.
 • 19. júna spoločný výlet na Červený Kláštor.
 • 22.júl – autobusový zájazd na kúpalisko ARDO v Maďarsku.
 • 29. júl – autobusový zájazd na kúpalisko v Nyiregyházy v Maďarsku.
 • 6. august – autobusový zájazd na kúpalisko ARDO v Maďarsku.
 • 22. august – hosťovanie spevokolu ROŇAVA na slávnosti rozsvietenia hradu v Slanci. Spevokol sprevádzali aj nespievajúci členovia klubu. Celý program moderoval Michal Hudák.
 • 30. september – Slávnostné ukončenie leta v Kúpeľoch Byšta.