Zmluvy

Názov zmluvy Objednavateľ Zhotoviteľ
Obec Michaľany
Slovak Telekom, a.s.
Obec Luhyňa
MOM Michaľany
Obec Veľaty
MOM Michaľany
Obec Brezina
MOM Michaľany
Obec Byšta
MOM Michaľany
Obec Lastovce
MOM Michaľany
Obec Brezina
MOM Michaľany
MOM Michaľany
Obec Lastovce
MOM Michaľany
Obec Byšta
MOM Michaľany
Obec Veľaty
MOM Michaľany
Obec Luhyňa
Obec Luhyňa
Obec Michaľany
Obec Veľaty
Obec Michaľany
MOM Michaľany
Obec Brezina
Obec Brezina
Obec Michaľany
Obec Byšta
Obec Michaľany
Obec Lastovce
Obec Michaľany
Obec Michaľany
Union poisťovňa, a.s.
Obec Michaľany
CONTAX EKO s.r.o.